firewall 設定狀態 -> 選項 -> 架構防火牆規則 -> 新增 -> 輸入規則名稱 -> 動作 ->
允許此流量 -> TCP 3389 -> 應用程式 -> svchost.exe termsrv.exe -> 確定
Netbios -> UDP -> 137,138
Netbios -> TCP -> 139
ICMP -> ICMP -> 0,8
SMB -> TCP -> 445
HTTP -> TCP -> 80
FTP -> TCP -> 20,21
MSSQL -> TCP -> 1433

創作者介紹
創作者 flyfox 的頭像
flyfox

flyfox

flyfox 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()